NHG Accreditering

Met trots kunnen wij melden dat Huisartsen Sarphatipark sinds september 2016 NHG geaccrediteerd is.

Wat houdt NHG-accreditering in?

De NHG-accreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

Wie is het NHG?

NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap en is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Zij hebben als doel het bevorderen van verantwoorde beroepsoefening door de huisarts. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan professionalisering van de huisartsenzorg. Bijna alle huisartsen in Nederland zijn lid van het NHG, de vereniging telt meer dan 10.000 leden. De NHG is onafhankelijk.

Hoe kan een huisartsenpraktijk NHG-accreditering krijgen?

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Als de praktijk aan de voorwaarden voldoet wordt voor 3 jaar de accreditering verleend. Daarnaast wordt een verbeterplan opgesteld, waarmee de praktijk aan de slag gaat. Elk jaar komt er iemand van De NHG langs om te controleren of de praktijk nog aan de voorwaarden voldoet en bezig is met de verbeteringen. Om zo te zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft.

Wat betekent de NHG-Praktijkaccreditering voor jou als patiënt?

Als een praktijk het kwaliteitskeurmerk bezit, mag je ervan uit gaan dat deze praktijk er alles aan doet om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Deze praktijk levert goede zorg en heeft alles goed op orde. Maar ze geven hiermee ook aan dat ze het belang van de patiënt hoog in het vaandel hebben.