EN NL
MENU

Nieuws

WIJZIGING IVM CORONAVIRUS!

29 februari 2020 – INLOOPSPREEKUUR STOPT PER DIRECT!

Vanwege het Coronavirus stoppen we per direct met het inloopspreekuur. We doen dit om de verspreiding van het Coronavirus zo goed mogelijk te beperken.

Per 2 maart 2020 zal er geen inloopspreekuur meer worden gehouden. Het inloopspreekuur zal worden vervangen door een afsprakenspreekuur.

21 februari 2020 – INLOOPSPREEKUUR STOPT per 1 juni 2020.

Per 1 juni 2020 zal er geen inloopspreekuur meer worden gehouden. Het inloopspreekuur zal worden vervangen door een afspraken spreekuur.

We doen dit om de service richting onze patiënten te verbeteren. Voordelen van een afsprakenspreekuur in plaats van het inloopspreekuur zijn:

 • Geen overvolle wachtkamer meer om 8 uur ’s ochtends.
 • Geen lange wachttijden meer bij het inloopspreekuur.
 • De mogelijkheid om in de vroege ochtend een afspraak te kunnen maken.
 • De mogelijkheid om bij je eigen (vaste) huisarts een afspraak te kunnen maken.

Voor meer informatie over onze spreekuren kunt u kijken bij spreekuur.

24 januari 2018 - Winnaar ‘Uw Zorg Online award’


Secretaris-Generaal van VWS Erik Gerritsen reikte op 24 januari 2018 de ‘Uw Zorg online award’ uit aan onze praktijk voor het het meest succesvol online bereikbaar maken van onze zorg. De challenge is gehouden in het kader van de nationale E-health week en er is gekeken naar 1000 huisartspraktijken in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat de patiënten van onze praktijk het hoogte percentage gebruikers van het Patiënten Portaal en de Uw Zorg Online app hebben en dat we de snelste stijger in het aantal gebruikers zijn. Uiteraard zijn we hier erg trots op en vormt het een bekroning op de inspanningen die we geleverd hebben voor onze online toegankelijkheid. De komende tijd zullen de mogelijkheden van het Patiënten Portaal en de Uw Zorg Online app uitgebreid worden waarbij meer (onderzoeks-) resultaten gedeeld kunnen worden er er meer inzicht in het eigen dossier ontstaat.

20 mei 2017 – Uw Zorg Online app

Vanaf nu zijn de online diensten van Huisartsen Sarphatipark ook via een app beschikbaar: de Uw Zorg online app. Zo kunt u nog makkelijker via uw smartphone of tablet met ons communiceren. Download de Uw Zorg online app in de App Store (iOS) of Google Play (Android). U kunt hiermee veilig online afspraken maken, e-Consulten aanvragen en e-Recepten aanvragen.

10 november 2016 – De jaarlijkse griepprik

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza). Mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden van de griep komen in aanmerking voor de griepprik. Dit zijn mensen van 60 jaar en ouder en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met een verminderde afweer.

Als u in aanmerking komt voor de griepprik dan ontvangt u per post een uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en bent u van mening dat u wel in aanmerking komt voor de griepprik, neem dan contact op met de praktijk.

Op donderdag 10 november tussen 13:00 en 15:00 uur houden we ons jaarlijks griepvaccinatie spreekuur:

 • De injectie wordt gegeven in de bovenarm. Houdt u hier a.u.b. rekening mee met uw kleding.
 • Neemt u a.u.b. de uitnodiging mee wanneer u de griepprik komt halen.
 • U hoeft geen afspraak te maken voor dit spreekuur.
 • Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de griepprik.
 • Als u niet kunt komen neem dan contact op met de assistente voor een andere afspraak.

Tot slot: mocht u op eigen verzoek graag een griepprik krijgen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de praktijk. Hier zijn kosten aan verbonden.

1 juli 2016 – Uitkomst patiënt tevredenheidsonderzoek

Eind 2015 hebben wij, in opdracht van onze zorggroep, een tevredenheidsonderzoek onder onze patiënten gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek zullen we hier kort samenvatten.

Over het algemeen krijgt de praktijk een goed rapportcijfer, met een gemiddelde waardering van een 8. Onder andere de mogelijkheid om online afspraken te maken en e-consulten te voeren worden als een fijne service ervaren. Ook de snelle toegankelijkheid tot het spreekuur en het avondspreekuur worden erg gewaardeerd.

Punten die verbetering behoeven zijn de functionaliteit van de wachtkamer, de gehorigheid aan het loket en de telefonische bereikbaarheid. Om dit te verbeteren hebben wij een aantal veranderingen/vernieuwingen doorgevoerd:

 • We hebben voor achtergrondmuziek, kwaliteitsmagazines en nieuwe stoelen in de wachtkamer gezorgd.
 • We hebben een wachtkamerscherm aangeschaft, via dit scherm roepen we patiënten op en geven we actuele wachttijden door.
 • We hebben een nieuwe telefooncentrale aangeschaft om onze bereikbaarheid te optimaliseren.
 • Enkele procedures zoals het urineonderzoek hebben we geprofessionaliseerd met meer oog voor uw privacy.
 • Onze assistentes hebben een triagecursus gevolgd, zo streven wij er na de communicatie aan de telefoon zo professioneel en aangenaam mogelijk te laten verlopen.

1 juni 2016 – Patiënten Portaal app in ontwikkeling

Momenteel wordt er een app ontwikkeld voor Patiënten Portaal. Dus straks kunt u eenvoudig via uw smartphone of tablet online afspraken maken, recepten aanvragen of vragen stellen aan uw huisarts. Waarschijnlijk zal de app ergens de komende maanden beschikbaar worden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

1 januari 2016 – Wetenschappelijk onderzoek

Huisartsen Sarphatipark werkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH) van het VU Medisch Centrum. In dit netwerk wordt er samengewerkt door huisartsen, onderzoekers en docenten aan wetenschappelijk onderzoek en aan vernieuwing van zorg en medisch onderwijs. Dit vinden wij belangrijk; het vergroot onze kennis en het helpt de huisartsgeneeskundige zorg verder te verbeteren.

Deelname aan het ANH betekent dat medische gegevens van onze patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Ook kan het voorkomen dat wij onze patiënten vrijblijvend uitnodigen voor actieve deelname aan een wetenschappelijk onderzoek in het ANH.

Met vragen kunt u terecht bij uw huisarts. Voor meer informatie over het ANH:
www.vumc.nl/afdelingen/anh.

5 november 2015 – De jaarlijkse griepprik

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza). Mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden van de griep komen in aanmerking voor de griepprik. Dit zijn mensen van 60 jaar en ouder en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met een verminderde afweer.

Als u in aanmerking komt voor de griepprik dan ontvangt u in week 43 (19-23 oktober) per post een uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en bent u van mening dat u wel in aanmerking komt voor de griepprik, neem dan contact op met de praktijk.

Op donderdag 05 november tussen 13:00 en 15:00 uur houden we ons jaarlijks griepvaccinatie spreekuur:

 • De injectie wordt gegeven in de bovenarm. Houdt u hier a.u.b. rekening mee met uw kleding.
 • Neemt u a.u.b. de uitnodiging mee wanneer u de griepprik komt halen.
 • U hoeft geen afspraak te maken voor dit spreekuur.
 • Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de griepprik.
 • Als u niet kunt komen neem dan contact op met de assistente voor een andere afspraak.

Tot slot: mocht u op eigen verzoek graag een griepprik krijgen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de praktijk. Hier zijn kosten aan verbonden.

14 oktober 2014 – Ebola

Denkt u dat u Ebola heeft?
Blijf thuis! en neem telefonisch contact op met de praktijk.
Kijk tevens voor actuele informatie op: http://www.thuisarts.nl/ebola/ik-wil-meer-weten-over-ebola

1 september 2014 – Patiënten Portaal functioneel

Sinds september is ons Patiënten Portaal functioneel. Hiermee wordt de toegankelijkheid en service van onze praktijk vergroot met behulp van online toepassingen.

Na eenmalige registratie kunt u via dit portaal online afspraken maken voor ons spreekuur en uw chronische medicatie herhalen. Verder bestaat er de mogelijkheid om een e-consult aan te vragen. U vindt het patiënten portaal onder het kopje E-health. Mocht u problemen ondervinden met de registratie of het functioneren van het portaal, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt.

1 april 2014 – Nieuws omtrent praktijkovername

Introductie Johannes de Boer en Huub van den Hombergh (PDF-bestand)
Afscheid dokter Bas van Loon (PDF-bestand)